TROCAL 88+

TROCAL 88+ е мярката за високи TROCAL 88+3изисквания и за превъзходство, непостижимо дори с по-големи дълбочини на профила. Притежава извънредна конструктивна якост и  завишени стойности на топло- и шумоизолация, на сигурност и икономичност.
Приятното чувство да си открил точната мярка.
Пределни технически стойности и оптимална икономичност.
TROCAL 88+2Подобряването на физичните свойства на прозореца чрез увеличаване дълбочината на профила достига своите граници по TROCAL88+отношение на икономичност и екологичност именно при 88мм. Екологичност, породена от отговорното отношение към околната среда и необходимостта от икономичен подход към използването на енергия. Това именно са двете фундаментални изисквания и двата актуални аспекта, на които TROCAL 88+ дава разумен отговор. Със значително подобрени топлоизолационни качества за по-нисък разход на енергия – и разбира се greenline.TRO_88+ broshura PDF