KÖMMERLING Classic 76

Днес изискванията към енергийната ефективностКЬОМЕРЛИНГ 70 КЛАСИК и топлоизолацията на дограмата са много високи. Проектирането на новите прозорци с коефициенти 1 и под 1  W/m2*K вече са стандартна потребност и изискване, както и използването на двукамерен стъклопакет с енергийни стъкла над 44 мм дебелина.
До скоро такъв стъклопакет можеше да се поставя единствено в шесткамерните дограми - с ширина 88мм. Но за да сеКЬОМЕРЛИНГ 70 ВОДОБРАННО КРИЛО постигне този коефициент на по ниска цена на прозореца,  се разработи стъклодържател , който да позволи монтирането на 44 мм стъклопакет и в стандартен 76 мм Кьомерлинг профил. 

Системите Еврофутур Класик и Елеганс на Кьомерлинг имат такъв коефициент под 1W/m2*K, използвайки 44 мм стъклопакет с аргон и ние лесно и добросъвестно можем да ви предоставим такъв прозорец в минимален и договорен срок.

Цени Реновал pdf

DSC_0246